Wikia

WoWWiki

Sturdy Dragonmaw Shinbone

104,437pages on
this wiki
Talk0
Inv misc bone 01

SourceEdit

This item is created by a Bending Shinbone.

Sturdy Dragonmaw Shinbone as a quest objectiveEdit

This item is an objective of Horde 15 [30] Dragonmaw Shinbonesω τ ϖ.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki