Wikia

WoWWiki

Server:Kazzak Europe

103,470pages on
this wiki
Talk1
Battlegroup info
Spell shadow miseryBattlegroup »
Misery (EN) »
PvPKazzak

Kazzak Europe (PvP) Edit

Kazzak

A european PvP server. Realm IRC Channel: #kazzak on QuakeNet


Official horde mini-icon Horde Edit

Official alliance mini-icon Alliance Edit

Around Wikia's network

Random Wiki